Bouppteckning

I samband med dödsfall ska, enligt lag, en bouppteckning göras. Om den avlidna saknar tillgångar ska socialnämnden göra en dödsboanmälan.

Hur genomförs en bouppteckning?

För att en bouppteckning ska kunna registreras hos Skatteverket krävs det två utomstående förrättningsmän som intygar att dödsboets tillgångar och skulder är korrekta i bouppteckningen. Du väljer själv vilka du vill ta hjälp av, men eftersom det är viktigt att en bouppteckning genomförs är det klokt att anlita en jurist för att vara säker på att allt går rätt till. Vi samarbetar med Familjens Jurist som har stor erfarenhet av bouppteckningar och förvaltningar. Familjens Jurist erbjuder prisvärd juridisk rådgivning med deras jurister via Skype eller telefon. 

När måste bouppteckningen vara klar?

Bouppteckningsförrättningen ska vara genomförd inom tre månader efter dödsfallet. Efter ytterligare en månad måste den vara inlämnad till Skatteverket för registrering. Därefter ska all egendom hanteras genom arvskifte och utbetalningar av arvslotter, deklaration och slutredovisning. Tidslängden på hela processen kan variera eftersom det ibland kan ta lång tid att förvalta dödsboet.   

Gör en bouppteckning själv online

Familjens Jurist erbjuder en tjänst för att göra bouppteckning online till ett fast lågt pris. Om dödsboet är mycket omfattande eller om det finns ett äktenskapsförord eller testamente erbjuds bra hjälp men till ett annat pris.