Regler kring begravningar

Här kan du läsa om några av de regler och ramverk som finns att ta hänsyn till när det gäller begravning.

Hur snart efter ett dödsfall behöver man ha begravning? 

Enligt lagen ska kremation ske inom en månad efter dödsfallet. Efter kremation ska urnan gravsättas inom ett år. Handlar det om en jordbegravning ska jordsättningen ske inom en månad efter dödsfallet. Själva begravningsceremonin kan hållas före eller i samband med gravsättningen.

Begravningsavgiften

Alla människor som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skatten. Den avgiften täcker flera kostnader i samband med dödsfall:

 • Gravplats i 25 år
 • Gravsättning och kremering
 • Transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni eller till krematorium/gravsättning inom densamma församlingen, alternativt att  församlingen
  godkänt längre transport eller att transporten sker inom hemkommunen
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Dödsboet betalar för: 

 • Kista och påklädning
 • Blommor och dekoration
 • Dödsannons
 • Transport av kistan till bisättningslokal
 • Begravningsceremoni
 • Bärare av kista i procession till graven
 • Minnesstund
 • Gravsten och skötsel av graven

Obduktion

Efter ett dödsfall ska dödsorsaken alltid fastställas av en läkare. Om orsaken är oklar kan det bli aktuellt med obduktion. En klinisk obduktion är frivillig, om läkaren misstänker en svår smitta eller liknande. Rättsobduktion får däremot inte nekas.

Bouppteckning

Tre månader efter dödsfallet måste en bouppteckningsförrättning vara genomförd. Det är en förteckning över dödsboets alla tillgångar, skulder och delägare. Det är klokt att ta hjälp utav en Familjejurist för att underlätta processen. Bouppteckningen lämnas in och registreras hos Skatteverket och ligger till grund för vem som har rätt att ärva den avlidna. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet, eller om de går jämnt ut med kostnaden för begravningen kan man ansöka om en dödsboanmälan hos kommunen. Den ersätter i så fall bouppteckningen. Vi samarbetar med Familjens Jurist som kan hjälpa dig genom hela processen eller med de delar du vill ha hjälp med.