Kremering

Kremering är vanligt i Sverige och fler än 70 % av alla avlidna kremeras före gravsättningen.

Kremering innebär att kroppen förbränns till aska på ett krematorium. Sedan hälls askan i den urna som de anhöriga valt. Kremering kan ske både före och efter själva begravningsceremonin. Det vanligaste är att hålla ceremonin före kremeringen. Då finns en kista med på begravningen som kan dekoreras med blommor. 

Urnbegravningar har blivit allt vanligare. Med en urnbegravning blir det möjligt att hålla ceremonin på fler platser. Kanske vid havet, i skogen eller i trädgården. En annan fördel med urna är att det blir möjligt att göra gravsättningen i samband med begravningsceremonin. För många kan det kännas bra att genomföra alla moment under en och samma dag.

Vad händer vid kremering?

Innan en kremering kan genomföras krävs ett dödsbevis från Skatteverket. Vid kremeringen ligger den avlidnas kropp i den kista ni har valt. Även vid direktkremering utan ceremoni krävs en kista av arbetsrättsliga och etiska skäl.

Innan kremering avlägsnas medicinska implantat som till exempel pacemaker av sjukvårdspersonal. Det finns annars en risk att den går sönder i kremeringsprocessen. Däremot tar man inte bort metallföremål som till exempel titanskruvar. Eftersom de inte förbränns kan de sorteras bort ur askan efteråt. Om ni haft en begravningsceremoni innan så tar man även bort alla blommor och dekorationer från kistan före kremering.

Direkt efter kremeringen placeras askan i den urnan. Sedan kan ni gravsätta urnan i en urngrav, kistgrav, minneslund, askgravlund eller askgravplats. Det är också möjligt att strö askan på någon plats i naturen. Men då behövs först ett tillstånd från Länsstyrelsen. Före gravsättningen finns möjlighet att placera en minnessak i eller runt urnan.

Vad kostar en kremering?

Kostnaden för kremering täcks helt av den begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar. Det finns några saker att tänka på när det gäller kremering. Enligt lagen måste den göras inom 30 dagar efter dödsfallet. Gravsättningen av urnan måste ske inom ett år efter kremationen.