Gravsättning

Gravsättning är när den avlidna får sin sista viloplats. Enligt lagen ska gravsättning av kista eller kremering ske inom en månad efter dödsfallet. Gravsättning av urna kan vänta upp till ett år. Alla människor som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Den bekostas av begravningsavgiften. Det finns flera alternativ för gravsättning, tillexempel kan vara att kistan eller urnan sänks ner i en grav eller att askan sprids i minneslund. Ibland hade den avlidna egna önskemål om gravsättning. Då försöker man följa det. Annars är beslutet upp till de anhöriga.

Olika alternativ för gravsättning

Det finns flera alternativ när det gäller gravsättning. Kistan eller urnan kan gravsättas i en grav eller askan kan gravsättas i en urnlund eller minneslund på en kyrkogård. Den kan också spridas på någon plats i naturen.  

Gravplats med gravsten

Att gravsätta kistan eller urnan i en grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annat minnesmärke. Gravstenen monteras en tid efter gravsättning. Vid graven kan ni plantera växter och dekorera. Vid en kistbegravning brukar kistan gravsättas i samband med ceremonin. Gravsättning av urna sker vanligtvis några veckor senare. Ofta är då de anhöriga närvarande. Det är också möjligt att låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om gravsättningen.

Minneslund och askgravlund

Både minneslund och askgravlund är så kallade skötselfria gravplatser. Gravplatsen är inte utmärkt utan istället finns en gemensam plats för blommor och ljus. En gravsättning i minneslund sköts av Kyrkogårdsförvaltningen utan att de anhöriga deltar. I en askgravlund kan de anhöriga vara närvarande vid urnsättningen. I en askgravlund finns också ofta en plats med skyltar för de gravsatta. Det är kyrkogårdsförvaltningen som mot en avgift tar fram och sätter upp skylten.

Strö askan i naturen

Det är möjligt att strö askan på en plats i naturen, tillexempel i havet. Det krävs dock först tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndet till Länsstyrelsen kan sökas efter dödsfallet.  

Gravsättning till ett lågt pris

Med Farväl begravningsbyrå väljer du mellan tre färdiga begravningspaket. Det gör att vi kan erbjuda låga priser. Bokning av gravsättning ingår alltid i priset oavsett om du önskar ett billigt alternativ med gravsättning av urna utan ceremoni, eller ett mer omfattande begravningspaket.