Kyrklig begravning

En kyrklig begravning är fortfarande det vanligaste alternativet i Sverige.

Det är ofta den avlidnas önskemål som avgör om begravningen blir kyrklig, borgerlig eller enligt annan trosinriktning. Kanske tillhörde hon eller han Svenska kyrkan och uppskattade de traditioner kyrkan står för. Om den avlidna valt att inte vara medlem kan det tolkas som en önskan att inte begravas i en kyrka, även om det är möjligt att göra undantag. Då betalar man en särskild avgift för att få tillgång till kyrka och präst.

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är offentlig vilket innebär att den är öppen för alla. När beslut om tidpunkt och plats för begravningen är fattade, tar den tjänstgörande prästen kontakt med er anhöriga. Sedan träffas ni, oftast i hemmet, och ni får möjlighet att berätta om den avlidnas liv och önskemål.

Det är prästen som är ansvarig för begravningsgudstjänstens innehåll. Även om den alltid följer vissa steg, sker utformningen i samråd med er anhöriga. Det finns alltså utrymme för personliga inslag, till exempel när det gäller musik och dikter.

Begravningsgudstjänsten genomförs i en kyrka, i ett kapell eller kanske i en församlingssal. Det kan också vara möjligt att genomföra begravningsakten på någon speciell plats som har betytt mycket för den avlidna.

Kyrklig begravning

Begravning enligt kyrkoordningen

En begravningsgudstjänst innehåller oftast:

 • Klockringning
 • Musik/sång
 • Psalm
 • Griftetal då prästen talar om livet, döden och det kristna hoppet
 • Bön
 • Överlåtelsen då prästen lägger jord på kistan
 • Bibelord
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Avsked
 • Psalm
 • Avslutningsord
 • Musik
 • Klockringning

Farväl erbjuder en prisvärd kyrklig begravning

Vi på begravningsbyrån Farväl har stor erfarenhet av att arrangera kyrkliga begravningar. Utgångspunkten är våra tre budgetalternativ som skiljer sig i pris och innehåll. För medlemmar i Svenska kyrkan är kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och bärare kostnadsfritt. Det har redan betalats via kyrkoavgiften.