Transport av avliden

De allra flesta dödsfall sker på sjukhus, äldreboenden eller i hemmet. När det sker på ett sjukhus transporteras först den avlidna av sjukhuspersonal till sjukhusets bårhus. Om dödsfallet inträffar på ett äldreboende brukar också kroppen transporteras till ett bårhus på närmaste sjukhus.

Om dödsfallet sker i hemmet ska den avlidna transporteras till ett bårhus. Först kontaktas alltid läkare för att skriva ett dödsbevis och intyg om dödsorsak. Sedan kan man ringa till en begravningsbyrå för att få hjälp med transport till bårhuset. 

När den avlidna ska begravas eller gravsättas transporteras kroppen först till ett bisättningsrum, där kistan med den avlidna står i väntan på begravning. Senare transporteras kistan med den avlidna från bisättningsrummet till begravning, gravsättning, eller kremation. 

Kostnad för transport

Kostnaden för transporter till bisättningsrummet betalas av dödsboet. Däremot står vissa kommuner för transport till bårhus. Det kan skilja något mellan olika kommuner och är du osäker kan vi hjälpa dig att kontrollera detta.

I Farväl begravningspaket tillkommer transportkostnader beräknat på typ och avstånd. I transportkostnaden ingår omhändertagande av avliden på bårhus samt bärare i samband med bisättning. Exempel på ytterligare tillkommande transporter kan vara i samband med transport av avliden till bårhus eller transport till/från ceremonilokal.