Transport av avliden

De allra flesta dödsfall sker på sjukhus, äldreboenden eller i hemmet. När det sker på ett sjukhus transporteras först den avlidna av sjukhuspersonal till sjukhusets bårhus. Om dödsfallet inträffar på ett äldreboende brukar också kroppen transporteras till ett bårhus på närmaste sjukhus.

Om dödsfallet sker i hemmet ska den avlidna transporteras till ett bårhus. Först kontaktas alltid läkare för att skriva ett dödsbevis och intyg om dödsorsak. Sedan transporteras den avlidna till ett bårhus för förvaring tills det är dags för svepning.

När den avlidna ska begravas eller gravsättas transporteras kroppen först till ett bisättningsrum, där kistan med den avlidna står i väntan på begravning. Senare transporteras kistan med den avlidna från bisättningsrummet till begravning, gravsättning eller kremation. 

Kostnad för transport

I samband med ett dödsfall behövs oftast flera olika typer av transporter. Kostnaden för hämtning av avliden betalas i vissa fall av kommunen, annars av dödsboet. Om denna transport inte redan är utförd när ni kontaktar oss på Farväl kan vi hjälpa till med kontakt för detta.

Kostnaden för transport till bisättningsrummet betalas alltid av dödsboet. Transport till/från ceremonilokalen och gravsättning betalas vanligtvis av huvudmannen, men beroende på anhörigas val av plats kan även dessa transporter komma att belasta dödsboet.

Detta hjälper vi på Farväl till med

I Farväl begravningspaket ingår bisättningstransport upp till 50 km. I transportkostnaden ingår omhändertagande av avliden på bårhus samt bärare i samband med bisättning. Önskas hjälp med ytterligare transporter kan ni kontakta oss, så hjälper vi er vidare.