Begravning utan ceremoni

Ibland vill man bara ha en enkel begravning utan någon ceremoni. Ungefär 10 % av alla begravningar i Sverige är direktbegravningar utan begravningsakt. Ett vanligt skäl är att den avlidna ville ha det så.

Vid en direktkremation hämtas kroppen direkt från sjukhuset till krematoriet och sedan gravsätts askan. Innan kremering har man ingen ceremoni men möjligheten till det finns vid gravsättning. Enligt lagen ska askan gravsättas inom ett år efter kremationen. Gravsättningen kan till exempel göras i en minneslund, askgravplats eller en traditionell urngrav. 

Ibland önskas en direktkremation för att urnan ska gravsättas i ett annat land eller för att askan ska spridas på någon plats i naturen. Då hålls ceremoni ofta i samband med det. De närvarande kan också hålla en minnesstund efter ceremonin, precis som vid andra begravningar.

Pris för begravning utan ceremoni 

Givetvis blir begravningen billigare utan de olika kostnader som hör till en ceremoni och minnesstund. När du väljer begravningspaketet Farväl BAS betalar du bara för kista, urna, transport och enklare administration. 

Farväl BAS 9 995 kr

  • Utan ceremoni, bokning av gravsättning ingår
  • Omhändertagande
  • Enkel kista och urna
  • Administration
  • Bisättningstransport upp till 50 km