Juridik

Vi samarbetar med Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med drygt 350 anställda som är specialister inom familjejuridik. Allt för att kunna ge dig bästa tänkbara service.

Vad menas med familjejuridik?

Det handlar om familjens rättsställning och vilka rättigheter och skyldigheter familjemedlemmarna har. 

I dagens komplexa livssituationer finns ett stort behov av familjejuridik, både innan och när något händer. En stor del av Familjens Jurists arbete handlar om att hjälpa kunden att förbereda sig juridiskt innan något händer för att i framtiden undvika konflikter och missförstånd. Det kan tillexempel handla om att skriva ett testamente eller fullmakt.

Sammanfattningsvis kan man säga att familjejuridik behövs för att hjälpa människor och familjer att känslomässigt och ekonomiskt ordna sina liv på bästa sätt.

Samarbete med Familjens Jurist

Vi samarbetar med Familjens Jurist i juridiska frågor. Familjens Jurist erbjuder prisvärd juridisk rådgivning via Teams eller telefon. De digitala tjänsterna är tidseffektiva och blir därför billigare juridiska tjänster för dig som kund.

Kontakta Familjens Jurist

Du kan boka möte via Teams eller telefon och får därefter avtalen via e-post. Din fråga besvaras inom cirka 24 timmar.