Frågor och svar

Det finns mycket att tänka på när du ska beställa en begravning. Du ställs inför många olika beslut som ska fattas. Det kan då underlätta att utgå från ett fåtal färdiga val där det tydligt framgår vad som ingår och vad det kostar. Därför erbjuder Begravningsbyrån Farväl tre prisvärda begravningsalternativ som på olika nivåer har en sak gemensamt – alla innebär en värdig och fin begravning.

Vad ingår i Farväls begravningspaket?

Våra tre begravningspaket är Farväl BAS, Farväl ENKEL och Farväl PLUS. Alla tre begravningspaket innehåller alla delar som ingår i en begravning, och är sammansatta utifrån vår kunskap om vad som behövs för att motsvara våra kunders önskemål. Erbjudandet är klart och tydligt, där varje begravningspaket innehåller precis det som presenteras. För dig som kund är det en trygghet – att veta exakt vad du beställer och betalar för. 

Vilka olika typer av begravningar anordnar Farväl?

Vi har en lång erfarenhet av att anordna olika typer av begravningar. En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande det vanligaste, men allt fler efterfrågar en borgerlig begravning utan kyrklig koppling. Det har också blivit vanligare med begravningar enligt andra trosuppfattningar. Vi på Farväl begravningsbyrå har kunskap om att ordna begravningar för många olika religioner och livsåskådningar. 

Hur kan Farväl hålla så låga priser?

Att beställa en begravning innebär många beslut. Men ibland finns ett behov av att hålla det enkelt. Att klart och tydligt göra ett enda val och då veta vad som ingår och vad det kostar. Därför erbjuder Begravningsbyrån Farväl tre begravningsalternativ, som på olika nivåer har en sak gemensamt – de innebär alla en fin och värdig begravning. Genom att förenkla valmöjligheterna med tre tydliga alternativ kan vi hålla priserna låga. 

Läs om våra begravningspaket

Hur går en kyrklig begravning till?

En kyrklig begravning följer vissa steg, men utformas i samråd med er anhöriga. Det börjar med klockringning. Sedan belyser griftetal och bibeltexter den avlidna, livet, döden, sorgen och hoppet om evigt liv. Valet av musik, sång och psalmer kan också spegla den avlidna. En begravningsgudstjänst genomförs i en kyrka, i ett kapell eller kanske i en församlingssal. Det kan också vara möjligt att genomföra begravningsakten på en plats som betytt mycket för den avlidna.

Läs mer om kyrklig begravning

Hur går en borgerlig begravning till? 

En borgerlig begravning är inte är styrd av något regelverk och kan utformas helt efter de efterlevandes, eller den avlidnas, önskemål. 

Läs mer om borgerlig begravning

Hur ger man en minnesgåva?

Om du vill skänka en minnesgåva till en organisation, fond eller stiftelse i samband med en begravning kontaktar du den aktuella organisationen eller fonden. De berättar hur du gör för att ge en minnesgåva. När du betalat kan de skicka ut ett minnesblad/gåvobrev på att de tagit emot gåvan från dig.

Vi på Farväl har ingen möjlighet att ta emot gåvobrevet. Om du har skänkt en minnesgåva kan du be organisationen eller fonden att skicka gåvobrevet till de anhöriga eller kyrkan/kapellet.