Fullmakt dödsbo

Ibland är praktiskt svårt att närvara eller delta i alla delar som gäller bouppteckning, förvaltning och arvskifte när någon närstående gått bort. Genom att skriva en fullmakt kan du ge någon annan tillåtelse att företräda dig under möten eller för beslut som du som dödsbodelägare måste ta. Det är viktigt att en fullmakt upprättas på korrekt sätt och att den innehåller allt som är viktigt för just din situation.

Samarbete med Familjens Jurist

Familjens Jurist erbjuder prisvärd juridisk rådgivning med deras jurister via Skype eller telefon. Genom vårt samarbete med Familjens Jurist får du hjälp med att upprätta fullmakt för dödsbo till ett fast pris. Genom deras frågeformulär kan du själv skapa en fullmakt anpassad utefter dina behov.