Testamente

I ett testamente kan du bestämma hur arvet efter dig ska delas upp när du inte längre är i livet. Det är ett sätt för dig att själv påverka vad som ska hända med dina tillgångar och ett bra sätt att underlätta för dina anhöriga.

Vad ska ett testamente innehålla?

För att ett testamente ska vara giltigt behöver det uppfylla vissa formkrav och för säkerhets skull bör det förvaras på en säker plats så att du kan vara säker på att det kommer fram i rätt tid. Genom att i ett testamente tydligt ange vem du vill ska ärva dig, minskar du risken för arvstvister och osämja mellan dina efterlevande. Det är bra att låta en jurist se över ditt testamente för att vara säker på att det blir precis som du vill. Läs mer om testamente och testamentesförvaring på Familjens Jurists hemsida.  

Samarbete med Familjens Jurist

Familjens Jurist erbjuder prisvärd juridisk rådgivning med deras jurister via Skype eller telefon. Genom vårt samarbete med Familjens Jurist kan du få hjälp med att upprätta ett juridiskt korrekt testamente. Sedan ordnar du själv med undertecknande och bevittning.